Spørgeord, om tid og bindeord

Spørgeord, om tid og bindeord

Følgende gloser gør det nemt for dig at starte en samtale med en anden tysktalende – jeg begynder med en opremsning af hv-spørgeordene på tysk. Lær dem udenad; skriv dem på små kort, hvis det er en hjælp! Derefter følger tidsbegreber, som gør det nemmere for dig at forklare, hvornår dine oplevelser og historier skete. Til sidst bindeord, der hjælper dig med at kombinere sætninger.

Grammatikken til den første tyske samtalesalon den 24.9.13 indeholdt følgende:

Spørgeord (spørgende pronominer):

Wer: hvem
Was: hvad
Wo: hvor
Wann: hvornår
Warum, welhalb, wieso: hvorfor
Wessen (genitiv): hvis (Wessen Hund ist das?)
Worum: om hvad (Worum dreht es sich?)
Welcher (m), welche (f), welches (n): hvem, hvilken (bøjes som det ubestemte kendeord)
Wer (nom) hvem (Wer bist du?)
Wen (akkusativ) hvem (An wen denkst du?)
Wem (dativ) hvem (Wem möchtest du es geben?)
Wessen (genitiv): hvem/ hvis (Wessen Hund ist das?)

OBS: Det hedder: Wie heisst sie?

Om tid:

heute: i dag
morgen: i morgen
übermorgen : i overmorgen
gestern: i går
vorgestern: i foregårs

heute früh : i morges tidligt
heute morgen: i morges
heute vormittag: i formiddags
heute mittag: til middag
heute nachmittag: i eftermiddags
heute abend: i aften
heute nacht: i nat

vorige Woche, voriges (eller: letzes) Jahr: sidste uge, sidste år
diese Woche, dieses Jahr: denne uge, dette år
nächste Woche, nächstes Jahr: næste uge, næste år.

Bindeord, der binder sætninger sammen:

und: og
oder: eller
denn: for
aber: men

dass: at
weil: fordi
wenn: hvis, når
ob: om
während: imens
als: da

Dobbeltbindeord (bruges sammen, men med andre ord imellem)

entweder – oder: (enten – eller) (entweder du antwortest, oder du fällst durch)
je -desto: (jo – des) (je besser du läufst, desto schneller bist du)
sowohl – als auch: (både – og)
weder -noch: (hverken – eller)