Ordstilling og bisætningsindledere

Forskellen mellem hovedsætning og bisætning.

En hovedsætning kan stå for sig selv. En bisætning kan ikke stå alene. Den er knyttet til en hovedsætning vha. et bindeord.
Hvad er en bisætningsindleder? Det er et bindeord (konjunktion), der indleder en bisætning, og når du støder på disse ord, skal du være opmærksom på din ordstilling, dvs. hvor i sætningen udsagnsleddet skal stå. I bisætninger skal det personbøjede udsagnsled (verbet) altid placeres til sidst. Bisætningsindledere er:
weil (fordi)
wenn (når, hvis)
als (da)
dass (at)
ob (om)
während (imens)
obwohl (selvom)
seit (siden)
nachdem (efter at)
falls (hvis)
indem (idet)
damit (for at)
bevor (før, inden)
als (da, om tiden)
etc.

Eksempel: Wir fahren in die Stadt, weil es dort viele Geschäfte gibt.
Ich laufe ungern, wenn es regnet.

Generelt vedr. ordstilling:

Brug aldrig engelsk ordstilling på tysk !!!
Hvor der er omvendt ordstilling på dansk, er der også omvendt ordstilling på tysk!
Eksempel:
Dansk: Hver torsdag synger jeg i kor.
Tysk: Jeden Donnerstag singe ich im Chor.
Engelsk: Every Thursday I sing in the choir.

Tidsbestemmelser placeres langt fremme i sætningen (tid før sted).
Eksempel:
Er geht jeden Sonntag in die Kirche.
Meine Eltern wohnen seit 50 Jahren im Dorf.

Når man benytter navneform (infinitiv) med zu (zu laufen, zu sprechen) skal den stå sidst i din sætning.
Eksempel:
Ich liebe es, im Sommer zu baden.
Ihr geht in die Schule, um etwas zu lernen.

Ved sammensatte udsagnsled står hovedudsagnsordet til sidst.
Eksempel:
Ich kann nicht Dart spielen.
(kann spielen; spielen er hovedudsagnsordet)