Gode vendinger til samtaler på tysk

Vil du gerne kunne udtrykke enighed, tvivl, begejstring, indvendinger og din egen mening? Her får du nogle forslag til faste vendinger!

Udtryk enighed
Das finde ich auch! Det synes jeg også!
Ich bin derselben Meinung wie du. Jeg mener det samme, som dig.
Ich finde, du hast Recht. Jeg synes, du har ret.

Udtryk tvivl eller usikkerhed
Ich bin da nicht ganz sicher. Der er jeg ikke helt sikker på.
Mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. Det kan jeg ikke sige med sikkerhed.
Das ist schon möglich, aber… Det kan godt være, men…
Auf der einen Seite/ auf der anderen Seite finde ich, dass … På den ene side/på den anden side mener jeg, at…
Ich zweifle daran! Det tvivler jeg på.

Udtryk begejstring
Das ist ja eine tolle Idee. Det er en rigtig god ide.
Ich finde deinen Vorschlag hervorragend. Jeg synes, dit forslag er fremragende.
Das ist Klasse. Det er fedt.
Das ist so toll. Det er bare fedt.

Udtryk indvendinger 
Ich sehe es völlig anders. Jeg opfatter det helt anderledes.
Das meinst du doch nicht im Ernst? Det mener du da ikke alvorligt?
Das ist ja totaler Unsinn. Det er jo det rene vrøvl.
Ich bin ganz und gar nicht deiner Meinung. Jeg er slet ikke enig med dig.

Udtryk din mening
Ich finde, dass… Jeg mener, at…
Das finde ich aber nicht. Det synes jeg dog ikke.
Ich halte es für gut, dass… Jeg synes det er godt, at…
Ich bin ganz anderer Meinung. Jeg mener noget helt andet.
Da hast du recht. Det har du ret i.