Hvad finder du på denne side?

Fremhævet

Velkommen til min blog!

Tips, gloser, let grammatik, regler, forslag til hvordan du får det tyske sprog ind i din hverdag, kort og godt, alt hvad der kan hjælpe dig med at tale tysk. Jeg vil også kort skrive om det, vi gennemgår til mine tyske samtalesaloner.

PS. Jeg er ikke fejlfri; jeg garanterer derfor ikke for at alt er 100 % rigtigt :-).

Ordstilling og bisætningsindledere

Forskellen mellem hovedsætning og bisætning.

En hovedsætning kan stå for sig selv. En bisætning kan ikke stå alene. Den er knyttet til en hovedsætning vha. et bindeord.
Hvad er en bisætningsindleder? Det er et bindeord (konjunktion), der indleder en bisætning, og når du støder på disse ord, skal du være opmærksom på din ordstilling, dvs. hvor i sætningen udsagnsleddet skal stå. I bisætninger skal det personbøjede udsagnsled (verbet) altid placeres til sidst. Bisætningsindledere er:
weil (fordi)
wenn (når, hvis)
als (da)
dass (at)
ob (om)
während (imens)
obwohl (selvom)
seit (siden)
nachdem (efter at)
falls (hvis)
indem (idet)
damit (for at)
bevor (før, inden)
als (da, om tiden)
etc.

Eksempel: Wir fahren in die Stadt, weil es dort viele Geschäfte gibt.
Ich laufe ungern, wenn es regnet.

Generelt vedr. ordstilling:

Brug aldrig engelsk ordstilling på tysk !!!
Hvor der er omvendt ordstilling på dansk, er der også omvendt ordstilling på tysk!
Eksempel:
Dansk: Hver torsdag synger jeg i kor.
Tysk: Jeden Donnerstag singe ich im Chor.
Engelsk: Every Thursday I sing in the choir.

Tidsbestemmelser placeres langt fremme i sætningen (tid før sted).
Eksempel:
Er geht jeden Sonntag in die Kirche.
Meine Eltern wohnen seit 50 Jahren im Dorf.

Når man benytter navneform (infinitiv) med zu (zu laufen, zu sprechen) skal den stå sidst i din sætning.
Eksempel:
Ich liebe es, im Sommer zu baden.
Ihr geht in die Schule, um etwas zu lernen.

Ved sammensatte udsagnsled står hovedudsagnsordet til sidst.
Eksempel:
Ich kann nicht Dart spielen.
(kann spielen; spielen er hovedudsagnsordet)

 

 

 

 

 

 

 

Tyske udtaleøvelser

Mange synes, at den tyske udtale er svær. Her kommer en samling ord, som du kan bruge som udtaleøvelser, hvis du vil træne ch-, tz- eller a-lyden. Giv dig god tid og udtal så:

ich, mich, dich, sich, vorsichtig, pünktlich, sprechen, durch, plötzlich, nicht, Mädchen, wirklich, fertig, Versicherung, täglich, richtig, vernünftig, machen, auch, noch, nach, Nacht, Buch, doch, aufwachen, acht, Sache, lachen, Woche, mochte, Nachmittag, Tochter, dachte, Straße, fleißig, sechzehn, natürlich, groß, tüchtig, Küche, möchte, Erich, Rauch, Zigarette, deutsch, sitzt.

HUSK: Udtal for Guds skyld ikke “ch” som k :-). Har du svært ved at udtale ch, så øv dig fx mens du børster tænder og gurgler, lyden kommer helt dernede fra halsen!
Z udtales hårdt.
A ligger langt nede i halsen, ikke som det danske a!

Modalverber

Modalverber/mådesudsagnsord

Nutid:

Betydning Gide, have lyst til, kunne lide,

bryde sig om

Måtte (tilladelse) Kunne Ville (vilje) Skulle Måtte (skal,  et krav ) Vide
Ich mag darf kann will soll muss weiss
Du magst darfst kannst willst sollst musst weisst
Er/sie/es mag darf kann will soll muss weiss
Wir mögen dürfen können wollen sollen müssen wissen
Ihr mögt dürft könnt wollt sollt müsst wisst
Sie mögen dürfen können wollen sollen müssen wissen

 

Datid

Betydning Gide, have lyst til, kunne lide,

bryde sig om

Måtte (tilladelse) Kunne Ville (vilje) Skulle Måtte (skal,  et krav ) Vide
Ich mochte durfte konnte wollte sollte musste wusste
Du mochtest durftest konntest wolltest solltest musstest wusstest
Er/sie/es mochte durfte konnte wollte sollte musste wusste
Wir mochten durften konnten wollten sollten mussten wussten
Ihr mochtet durftet konntet wolltet solltet musstet wusstet
Sie mochten durften konnten wollten sollten mussten wussten

 

Kender du Nikolaus-traditionen?

Nikolaus er en kendt julemandsagtig skikkelse i Tyskland

Det kan være, du har hørt om fænomenet der Nikolaus, men har aldrig hørt om eller mødt ham her i DK. Natten til den 6. december stiller alle tyske børn og nogle voksne en sko eller en særlig Nikolausstøvle i vinduet eller ved døren. Det er så Nikolaus, der kommer med små gaver. Han er klædt som julemanden og har også en sæk med. Gaverne kan både være slik eller personlige gaver. Jeg glæder mig  til den dag, vi også indfører denne skik i Danmark; for jeg venter stadig på at min sko bliver fyldt!

Vidste du, at mange tyskere ikke spiser andet end pølser og kartoffelsalat juleaften? Det er dejligt nemt og så kan alle lide det. Og det bedste; selve julegaveuddelingen (die Bescherung)  sker meget hurtigere. Andre retter der spises juleaften er fondue, karpe eller gås.

Mange “danske” juletraditioner har deres rødder i Tyskland f.eks. juletræet, lametta, stjernen i toppen, adventskransen, julekalenderen m.m. Mange byer har store julemarkeder, hvor der sælges “Punsch eller Glühwein” som er gløgg i forskellige variationer og selvfølgelig meget andet spiseligt.

Fröhliche Weihnachten!

Her finder du interessante tyske hjemmesider!

Smag og behag er, som alle ved, forskellig. Jeg kommer her med forslag til hjemmesider, som indeholder nyheder, tv-programmer og underholdende stand up, samt coaching osv.

Ugentlig nyhedsudsendelse på ARD
http://www.ardmediathek.de/sendung/wochenspiegel?documentId=427480

Tv-udsendelser fra kanal NDR (vælg selv)
ndr.de

Underholdende:
Standup: Dieter Nuhr. Led efter ham på youtube eller se www.nuhr.de

Coaching og selvudvikling: Veit Lindau, led efter ham på youtube eller www.veitlindau.com. (han taler meget langsomt!)

Portal om alt muligt inden for det alternative:
www.mystica.tv

Gode vendinger til samtaler på tysk

Vil du gerne kunne udtrykke enighed, tvivl, begejstring, indvendinger og din egen mening? Her får du nogle forslag til faste vendinger!

Udtryk enighed
Das finde ich auch! Det synes jeg også!
Ich bin derselben Meinung wie du. Jeg mener det samme, som dig.
Ich finde, du hast Recht. Jeg synes, du har ret.

Udtryk tvivl eller usikkerhed
Ich bin da nicht ganz sicher. Der er jeg ikke helt sikker på.
Mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. Det kan jeg ikke sige med sikkerhed.
Das ist schon möglich, aber… Det kan godt være, men…
Auf der einen Seite/ auf der anderen Seite finde ich, dass … På den ene side/på den anden side mener jeg, at…
Ich zweifle daran! Det tvivler jeg på.

Udtryk begejstring
Das ist ja eine tolle Idee. Det er en rigtig god ide.
Ich finde deinen Vorschlag hervorragend. Jeg synes, dit forslag er fremragende.
Das ist Klasse. Det er fedt.
Das ist so toll. Det er bare fedt.

Udtryk indvendinger 
Ich sehe es völlig anders. Jeg opfatter det helt anderledes.
Das meinst du doch nicht im Ernst? Det mener du da ikke alvorligt?
Das ist ja totaler Unsinn. Det er jo det rene vrøvl.
Ich bin ganz und gar nicht deiner Meinung. Jeg er slet ikke enig med dig.

Udtryk din mening
Ich finde, dass… Jeg mener, at…
Das finde ich aber nicht. Det synes jeg dog ikke.
Ich halte es für gut, dass… Jeg synes det er godt, at…
Ich bin ganz anderer Meinung. Jeg mener noget helt andet.
Da hast du recht. Det har du ret i.

Tyske IT-udtryk

Gængse tyske IT-udtryk

Her følger en samling af tyske IT-udtryk, der kan være gode at kunne.

@: “AT”, Klammeraffe, Affen-A, Affenschwanz
Ikonlinje: Ikonleiste
Harddisk: Festplatte
Drev: Laufwerk
Museklik: Mausklick
At oprette en fil: Eine Datei anlegen
At registrere data: Daten erfassen
Interface: Schnittstelle
Tilmelding: Log in
CTRL: STRG (der er tale om en tast på tastaturet)
Cache: Zwischenspeicher
Er du på Facebook: Bist du bei Facebook?
Mail: die E-Mail
At sende en sms: simsen (ich simse)
en SMS: die SMS
At dobbeltklikke: doppelklicken (ich doppelklicke)

Spørgeord, om tid og bindeord

Spørgeord, om tid og bindeord

Følgende gloser gør det nemt for dig at starte en samtale med en anden tysktalende – jeg begynder med en opremsning af hv-spørgeordene på tysk. Lær dem udenad; skriv dem på små kort, hvis det er en hjælp! Derefter følger tidsbegreber, som gør det nemmere for dig at forklare, hvornår dine oplevelser og historier skete. Til sidst bindeord, der hjælper dig med at kombinere sætninger.

Grammatikken til den første tyske samtalesalon den 24.9.13 indeholdt følgende:

Spørgeord (spørgende pronominer):

Wer: hvem
Was: hvad
Wo: hvor
Wann: hvornår
Warum, welhalb, wieso: hvorfor
Wessen (genitiv): hvis (Wessen Hund ist das?)
Worum: om hvad (Worum dreht es sich?)
Welcher (m), welche (f), welches (n): hvem, hvilken (bøjes som det ubestemte kendeord)
Wer (nom) hvem (Wer bist du?)
Wen (akkusativ) hvem (An wen denkst du?)
Wem (dativ) hvem (Wem möchtest du es geben?)
Wessen (genitiv): hvem/ hvis (Wessen Hund ist das?)

OBS: Det hedder: Wie heisst sie?

Om tid:

heute: i dag
morgen: i morgen
übermorgen : i overmorgen
gestern: i går
vorgestern: i foregårs

heute früh : i morges tidligt
heute morgen: i morges
heute vormittag: i formiddags
heute mittag: til middag
heute nachmittag: i eftermiddags
heute abend: i aften
heute nacht: i nat

vorige Woche, voriges (eller: letzes) Jahr: sidste uge, sidste år
diese Woche, dieses Jahr: denne uge, dette år
nächste Woche, nächstes Jahr: næste uge, næste år.

Bindeord, der binder sætninger sammen:

und: og
oder: eller
denn: for
aber: men

dass: at
weil: fordi
wenn: hvis, når
ob: om
während: imens
als: da

Dobbeltbindeord (bruges sammen, men med andre ord imellem)

entweder – oder: (enten – eller) (entweder du antwortest, oder du fällst durch)
je -desto: (jo – des) (je besser du läufst, desto schneller bist du)
sowohl – als auch: (både – og)
weder -noch: (hverken – eller)